Новини

Головна сторінка

Про нас

Історія і сучасність

Адміністрація

Навчальний процес

Виховні заходи

Дозвілля

Розклад урокiв

 

 

 

 

 

     

Надзвичайно важливу роль у структурі навчально-виховного процесу Чортківського ВПУ відіграють виховні заходи, гурткова та позаурочна робота. якщо головним завданням навчального процесу є засвоєння учнями предметних та професійних знань, умінь і навиків, то завданням виховної діяльності колективу училища є реалізація Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI століття)",  концепції виховання дітей та молоді в національній системі виховання, національної програми "Діти України" та інших нормативно-правових документів та методичних рекомендацій.

З боку адміністрації училища приділяється належна увага формуванню національної свідомості, моральної, художньо-естетичної, правової культури, любові до рідної землі.

Дирекція училища створює умови для організації виховної роботи, позаурочної зайнятості, самореалізації учнівської молоді.

Чітко спланована система виховної роботи з урахуванням інтересів та уподобань учнів.

Планування виховної роботи відповідає потребам часу та рівню вихованості учнів, забезпечує скоординовані дії училища, сім'ї та громадськості, налагоджене партнерство навчального закладу з батьками. Раціонально розподілені обов'язки між заступником директора, класними керівниками, майстрами виробничого навчання, головами методичних комісій щодо управління окремими ділянками виховної роботи.

В училищі сформована система національного виховання учнів, учасники навчально-виховного процесу дотримуються законодавства України щодо вивчення і використання української мови як державної.

Значна робота проводиться в училищі із формування в учнів активної життєвої позиції, розвитку їх творчих здібностей, підтримки обдарованих учнів.

Самодіяльний народний колектив "Наставник"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровий колектив училища

 

 

Під час творчого звіту художніх колективів Чортківського ВПУ

 

В училищі діють: вокальний ансамбль "Наставник", драматичний гурток і гурток художнього читання (керівник Лозюк Яків Якимович), танцювальні гуртки (керівник Карпик Ольга Миколаївна), які протягом останніх років систематично беруть участь в обласних оглядах художніх колективів серед ПТНЗ, займаючи призові місця. Художні колективи виїжджають із концертами у населені пункти району, приймають участь у концертних програмах районного Народного дому ім. К. Рубчакової.

 

 

 

 

Свої непересічні таланти демонстрували юні красуні на загальноучилищному конкурсі "Міс ВПУ"

Серед пріоритетних напрямів виховної роботи, що позитивно впливають на розвиток особистості є виховання національної та громадянської свідомості учнів на принципах наступності та спадкоємності поколінь. Цій меті підпорядковані заходи, що вже стали традиційними: "Зродились ми з великої родини (до річниць створення УПА), "Козацькі забави" тощо.

Заступник директора з НВР Дячок М.А. надає методичну допомогу та здійснює чіткий контроль за проведенням виховних заходів, роботою клубів, гуртків, спортивних секцій.

"Різдвяні вечорниці"

 

     Заслуговує на увагу робота педколективу із впровадження методик щодо особистісних проблем учнівської молоді, діагностування та корекційної роботи з учнями "групи ризику", формування здорового способу життя. В училищі проводяться педагогічні консиліуми за вимогами та запитами викладачів, майстрів виробничого навчання, класних керівників, батьків та учнів. Впроваджено спецкурс "Психічна культура і здоров'я", є позитивні результати просвітницької та індивідуальної роботи практичного психолога Фартушинського Б.П. щодо превентивного виховання учнів. Сформовані банки даних: про кількість неблагополучних сімей, кількість учнів, схильних до правопорушень, бродяжництва, пияцтва. Ці учні перебувають на внутрішньоучилищному обліку. Налагоджена співпраця із працівниками правоохоронних органів, служби у справах неповнолітніх, районного відділу у справах сім'ї та молоді.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиційно до Дня працівника освіти в училищі проводиться "Конкурс квітів"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічно проводяться виставки-конкурси технічної творчості учнів

В училищі забезпечується належний контроль з боку керівництва за відвідуванням учнями занять, розроблена матеріальна та методична база для проведення бесід, лекцій з питань профілактики злочинності, алкоголізму, тютюнопаління.

Робота бібліотеки училища спрямована на формування здорового способу життя учнівського колективу.

Як результат такої роботи спостерігається тенденція до зменшення злочинності серед учнівської молоді за останні роки.

З боку дирекції училища проводиться відповідна робота із соціального захисту, дотримання прав і свобод учасників навчально-виховного процесу, надається посильна матеріальна підтримка дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із малозабезпечених сімей, потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС.

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечуються в училищі безкоштовним 3-разовим харчуванням згідно затверджених норм харчування.

В училищі діє гуртожиток, в якому проживає 176 чол. (30% від контингенту учнів), в тому числі 16 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. працює 3 вихователі. При гуртожитку діють гуртки, клуби за інтересами і спортивні секції, в яких зайнято майже 160 чол. (89 % від числа учнів, які проживають у гуртожитку). Вихователі забезпечують діяльність органів учнівського самоврядування, житлово-побутові умови проживання учнів, розвиток особистості вихованців.

Виховна робота в гуртожитку проводиться згідно з планами роботи вихователів на місяць і щодень.

За рахунок виробничої діяльності поповнюється і поновлюється матеріальна база гуртожитків. За останні роки закуплено телевізори, холодильники, замінено частину зношеного сантехнічного обладнання тощо.

В організації позаурочної роботи важливу роль відіграє бібліотека, яка через книгу залучає учнівську молодь до скарбів культури українського народу, формує естетичні смаки, уподобання, національну свідомість учнів.

З цією метою в бібліотеці проводяться різноманітні масові заходи, оформляються книжкові виставки.

Загальний книжковий фонд бібліотеки становить 20878 книг. Щорічно передплачуються періодичні видання та професійні газети та журнали.

Забезпеченість підручниками з предметів спеціальної підготовки - 55% від потреби, із загальноосвітньої - 26%.

Стан позаурочної виховної роботи в цілому відповідає запитам учнів, задовольняє їх потреби в організації різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. В учнів сформований належний ступінь дотримання норм законодавства, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Дирекція училища забезпечує належний рівень управління системою виховної роботи, дбає про духовний і фізичний розвиток учнів. Забезпечується соціальний авторитет навчального закладу, належний рівень вихованості учнів, їх готовність до самостійного життя і праці, свідоме ставлення до навчання, формування в учнів почуття патріотизму, гуманізму, милосердя.

 

Веб-камера Чортків

Погода у Заводському

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-design: ДНЗ "Чорткiвське ВПУ". Всі права застережено.

www.chvpu.narod.ru             E-mail:  chvpu_bill@ukr.net